За пръв път трудността на копаенето мина 10 милиона...

 
Едва на 9-я ден от публичното си обявяване, левкойнът вече се "копае" с трудност над 10 милиона.
В момента имаме между 400 и 500 постоянни "копачи", ако съдим по IP-тата. Ако зад едно IP стоят повече компютри, може и повече да сме. 
Интересът очевидно расте лавинообразно. Нахлуха видеокарти, вероятно предстоят професионалните "копачки".
Въпреки това, системата CryptoNote не отрязва възможностите на малките да копаят. Това е огромното и предимство пред Биткойна. През пуснатия пул, всеки може да получи своя дял, като малките имат защита и не става безсмислено да се копае с домащни компютри, макар и не с такава възвращаемост като в началото.
Вече имаме и графичен интерфейс, чрез приспособяване на софтуера на MinerGate...
Продължаваме напред...