Публикации

Какво е "левкойн"?

Все още има фалшиви нодове, окажете ли се такъв, трийте незабавно, не губите никакви пари...

Един финансов казус...

Спасихме се, изплувахме, нека спазваме тези правила в бъдеще...

Системата се самопочиства, ето как да и помогнете, кажете и на приятелите си...

За пръв път трудността на копаенето мина 10 милиона...

Левкойн: Готово е копаенето през "пул". Тествайте...

Трудността надвиши 2 милиона. Нов рекорд...

Малка промяна в репозиторито...

Видео урок как се "копае" Левкойн...

Първи опит за копиране на "левкойна"... Не би било българско, ако не станеше така... :)

Качиха ни на първа борса...

За 24 часа "трудността" скочи около 70 пъти...

Появи се и страница за "ЛевКойна" в Wikipedia